Celem tych zajęć jest ćwiczenie narządów artykulacji sprzyjające usunięciu wad wymowy u dzieci z zaburzeniami lub opóźnieniami mowy oraz doskonalenie sprawności mięśni artykulacyjnych dzieci, u których mowa rozwija się prawidłowo.


Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy:

  • usprawniają działanie narządów artykulacji
  • wspierają terapię logopedyczną oraz komunikację językową dzieci
  • wpływają na jakość mowy u dzieci poprzez naukę prawidłowego oddychania
  • poszerzają słownictwo poprzez osłuchanie się z codziennymi zwrotami oraz nazwami rzeczy znajdujących się w otoczeniu dziecka
  • poprawiają percepcję słuchową oraz pozwalają wykryć ewentualne wady lub opóźnienia rozwoju słuchu u dzieci
  • pozwalają na wyeliminowanie wad wymowy a tym samym na przeciwdziałanie trudnościom w nauce w wieku szkolnym