Oferowane przez nas zajęcia wprowadzające język angielski mają na celu rozwijanie naturalnych umiejętności przyswajania przez dzieci języka, który je otacza. Poprzez językowe gry i zabawy, angielskie piosenki, wierszyki i wyliczanki dzieci mają okazję zaznajomić się z wymową, podstawowymi zwrotami i słowami w języku angielskim już od najwcześniejszych lat życia po to, aby nigdy nie stał się on dla nich językiem „obcym”.