Zajęcia zostały przygotowane tak, aby podczas ćwiczeń i zabaw dzieci nauczyły się w sposób świadomy wykorzystywać wszystkie pięć zmysłów: wzrok, słuch, węch, dotyk i smak.

Taka forma aktywności, stymuluje rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny dzieci.

Odpowiednio dobrane zajęcia muzyczne, plastyczne i ruchowe pobudzają aktywność dzieci oraz umożliwiają im rozwijanie indywidualnych cech osobowości, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności.