Zajęcia w krainie muzyki dostarczają dzieciom radości płynącej z kontaktu z dźwiękiem i rytmem.

Ćwiczenia te pozwalają na aktywne spożytkowanie pokładów energii drzemiących w dzieciach oraz wyrabianie w nich poczucia świadomego ruchu.

Dzięki wesołym piosenkom dzieci mogą bez skrępowania rozwijać swoją koordynację ruchową, werbalno-ruchową oraz ćwiczyć koncentrację.